Stockholm

Du kan altid prova att ringa till din Folktandvård och höra med dem om det finns akuttider.  Om du inte får tag på en tandläkare, till exempel på kvällen, kan du vända dig till Folktandvårdens akutmottagning på S:t Eriks sjukhus eller CityAkuten Tandvård. Du behöver inte ringa före besöket.

Privatkliniker

www.tandjouren.se

www.akuttandvard.com

www.stockholmstandhalsa.se